Berodual®

definitie

Berodual® is een medicijn dat de ademhalingsspieren ontspant en de bronchiën uitzet, dat de actieve ingrediënten ipratropiumbromide, een zogenaamd anticholinergicum, en fenoterolhydrobromide, een zogenaamd beta-2-adrenergicum bevat.
De volgende handelsnamen komen vaak voor: Berodual® N Dosier-Aerosol & Berodual® Respimat 20/50 microgram / dosis oplossing

Toepassing van Berodual®

Berodual® wordt gebruikt om kortademigheid te behandelen en te voorkomen bij zogenaamde chronische obstructieve longziekten met vernauwde luchtwegen of krampen in de luchtwegspieren. Dit zijn bijvoorbeeld allergische, niet-allergische astma of stress-astma. Bovendien is de zogenaamde chronische obstructieve longziekte (COPD) evenals chronische bronchitis op de toepassingsgebieden van Berodual®.

Bovendien kan Berodual® andere inhalatietherapieën voorbereiden of ondersteunen met andere geneesmiddelen zoals Corticosteroïden (Cortisol), Middelen voor het verwijderen van bronchiale secretie, antibiotica, cromoglicinezuur (DNCG) of pekel kan worden gebruikt.

Zowel de inhalatie als het gebruik van Berodual® in het sprayaanvraagformulier moeten worden uitgevoerd zoals voorgeschreven door de arts. In de regel zijn er geen beperkingen voor de gelijktijdige inname van voedsel of vloeistoffen samen met Berodual®.

Lees meer over het onderwerp inademing

Dosering van Berodual®

Afhankelijk van het feit of Berodual® wordt gebruikt voor langdurige of acute behandeling of of Berodual® wordt gebruikt in de vorm van een spray of door inademing, is een andere dosering aangewezen.

Bovendien moet altijd rekening worden gehouden met de leeftijd, het gewicht en de algemene toestand van de patiënt om de juiste dosering voor elk individu te bepalen.

Hoe werkt Berodual®?

Berodual® bereikt het effect van het vergroten van de luchtwegen en het ontspannen van de ademhalingsspieren door zijn twee actieve ingrediënten: ipratropiumbromide en fenoterolhydrobromide.

Ipratropiumbromide is een zogenaamd anticholinergicum / parasympatheticolyticum, dat bepaalde receptoren remt (Muscarinereceptorantagonist) blokkeert de overdracht van excitatie in de longen en voorkomt zo dat de luchtwegen zich vernauwen.

Fenoterolhydrobromide werkt via zogenaamde bèta-2-receptoren. Wanneer fenoterolhydrobromide zich aan deze receptoren bindt, worden de bronchiën verwijd.

Beide actieve ingrediënten hebben een specifiek effect: ze remmen ofwel het bronchiaal vernauwende parasympathische zenuwstelsel, maken deel uit van het autonome zenuwstelsel, of activeren het bronchiaal verwijdende sympathische zenuwstelsel.

Doseringsvormen van Berodual®

Berodual® kan de vorm hebben van een spray (Inhalatoren met afgemeten dosis) worden gebruikt, waardoor een bepaalde hoeveelheid van het actieve ingrediënt per spray vrijkomt, afhankelijk van de sterkte.

Berodual® is ook verkrijgbaar als inhalatieoplossing (Berodual® Respimat 20/50 microgram / dosis oplossing)

Wat is het verschil tussen spray en Respimat?

In het geval van Berodual® wordt een inhalatieoplossing Respimat genoemd. Het kan worden gebruikt als alternatief voor spray.

In principe kan niet in algemene termen worden gesteld of een van de twee toedieningsmethoden superieur is aan de andere, aangezien beide dezelfde actieve ingrediënten bevatten. Daarom moet de patiënt het laatste woord hebben bij het beslissen welke van de twee methoden hij moet gebruiken. Daardoor wordt de kans groter dat hij de therapie ook regelmatig en volgens de specificaties zal uitvoeren, wat veel belangrijker is voor het slagen van de therapie dan de mogelijk bestaande, minimale verschillen in de effectiviteit van de twee toepassingsmethoden.

Een voordeel van de Respimat is echter te zien in het feit dat de patiënt beter kan zien wanneer de rugzak opraakt en wanneer hij meer voorraden moet halen. Met de sproeipompen is dit veel moeilijker in te schatten.

De spray heeft daarentegen als voordeel dat deze sneller gebruiksklaar is en dus ook als noodmedicatie te gebruiken is.

Als de keuze tussen de twee toedieningsvormen moeilijk voor u is, kunt u eventueel het volgende compromis sluiten: Respimat voor regelmatig thuisgebruik, spray als noodmedicatie om mee te nemen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in: Noodspray voor astma

Bijwerkingen van Berodual®

Bij het gebruik van Berodual® kunnen, zoals bij elk medicijn, bepaalde bijwerkingen optreden, hoewel deze niet per se hoeven te gebeuren omdat iedereen medicijnen anders verdraagt. Als er bijwerkingen optreden, moet een arts worden geïnformeerd, afhankelijk van de ernst van de symptomen.

Het optreden van hoesten wordt vaak gemeld na gebruik van Berodual®.

Af en toe klagen patiënten over hoofdpijn, tremoren, nervositeit, duizeligheid, hartkloppingen, een verhoging van de bloeddruk en een versnelde hartslag (Tachycardie), evenals misselijkheid, braken en een droge mond. Bovendien kan het gebruik van Berodual® af en toe leiden tot ontstekingen in de keel en een verminderde stemontwikkeling.

Het gebruik van Berodual® leidt zelden tot allergische reacties met huiduitslag, mentale veranderingen en een verlaging van het kaliumgehalte in het bloed. Oogongemakken zijn zeldzaam

 • Verhoging van de intraoculaire druk
 • Oogpijn
 • Zwelling van het hoornvlies

Hartproblemen (Angina pectoris, supraventriculaire tachycardie), Longvernauwingen (paradoxale bronchospasmen) en klachten op het gebied van de spieren zijn ook zeldzaam. Bovendien wordt zelden melding gemaakt van een tekort aan bloedplaatjes, die verantwoordelijk zijn voor de stolling van het bloed (Trombocytopenie).
Zeldzame mogelijke gastro-intestinale klachten zijn:

 • Opgeblazen gevoel
 • constipatie
 • diarree
 • maagzuur

Zeer zelden kan de bloedsuikerspiegel stijgen.

Interacties van Berodual®

Aangezien er een mogelijkheid bestaat dat de kaliumspiegel in het bloed daalt bij gebruik van Berodual®, dient een extra inname van geneesmiddelen die de kaliumspiegel verlagen (Theofylline, corticosteroïden, bepaalde diuretica, digitalis) moeten zorgvuldig worden gewogen en nageleefd.

Het effect van Berodual® kan worden versterkt door gelijktijdig andere zogenaamde bèta-adrenerge sympathicomimetica en andere anticholinergica te gebruiken; Bij deze innamecombinaties zijn ook sterke bijwerkingen mogelijk.

Geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen, zoals bètablokkers, hebben een verzwakkende werking op de werking van Berodual®.

Berodual® en alcohol - zijn ze compatibel?

Hoewel er tot dusver geen specifieke onverenigbaarheden tussen Berodual® en alcohol bekend zijn, zoals bij elk geneesmiddel, moet hier het principe gelden dat alcohol bij het gebruik van geneesmiddelen zoveel mogelijk moet worden vermeden.
Aangezien Berodual® echter geen bijzonder ernstig risico vormt voor de lever, wordt matig alcoholgebruik gewoonlijk als onschadelijk geclassificeerd en daarom toegestaan. Berodual® bevat zelf zelfs kleine hoeveelheden alcohol.

Kan Berodual® tijdens de zwangerschap worden gebruikt?

Helaas zijn de gegevens over onderzoeken naar de verdraagbaarheid van Berodual® tijdens de zwangerschap tot dusver erg dun. Daarom kan volgens de huidige kennis een risico voor moeder en kind niet worden uitgesloten, en daarom wordt het gebruik van Berodual tijdens de zwangerschap over het algemeen niet aanbevolen.

In bijzonder ernstige ziektegevallen die zonder Berodual® niet onder controle kunnen worden gebracht, kan na overleg met een arts een therapiepoging met een verlaagde dosis worden ondernomen.
Hetzelfde geldt voor borstvoeding: ook hier is onvoldoende duidelijk gemaakt of het middel via de moedermelk kan worden overgedragen en of het in dat geval schadelijk kan zijn voor het kind. Daarom moet u, indien mogelijk, het gebruik van Berodual® zelfs tijdens het geven van borstvoeding vermijden en het alleen in absolute uitzonderlijke gevallen proberen na overleg met een arts.

lees ook: Medicijnen innemen tijdens de zwangerschap

Hoe duur is Berodual®?

De kosten van Berodual® variëren afhankelijk van de verpakkingsgrootte en toedieningsvorm, waarbij 10 ml van de spray ongeveer € 35 kost en 4,5 ml van de inhalatieoplossing ongeveer € 45

Berodural is een receptgeneesmiddel.

Is Berodual® zonder recept verkrijgbaar?

Berodual® is niet zonder recept verkrijgbaar, maar wel op recept.
Bij klachten dient eerst een arts te worden geraadpleegd. Hij of zij kan de noodzaak, het nut en de risico's van Berodual-therapie inschatten en tenslotte ook een recept uitschrijven.
Dit is om te voorkomen dat patiënten alleen handelen, op Berodual® vertrouwen en daardoor zichzelf blootstellen aan het risico van een onjuiste behandeling met als gevolg een verslechtering van de ziektesituatie.

Alternatieven voor Berodual®

De producten die onder de naam Berodual® worden verkocht, bevatten de twee actieve ingrediënten ipratropiumbromide en fenoterol. Terwijl ipratropiumbromide voornamelijk een slijmoplossend effect heeft op de bronchiën, ontwikkelt fenoterol zijn effect door de bronchiën te ontspannen en te verwijden. Hierdoor kunnen alle preparaten die één of beide actieve ingrediënten of actieve ingrediënten uit dezelfde groep bevatten, als alternatieven voor Berodual worden beschouwd.

Dit zijn bijvoorbeeld de combinatiepreparaten Berodualin® (dezelfde actieve ingrediënten als Berodual) of Combivent® (ipratropiumbromide en salbumatol) verkrijgbaar in Oostenrijk. Daarnaast is tiotropiumbromide, dat verkrijgbaar is in de vorm van inhalatoren, een alternatief. Hoewel het hetzelfde werkingsmechanisme heeft als ipratropiumbromide, heeft het een significant langere halfwaardetijd, zodat een enkele dosis per dag voldoende is.

Atrovent® daarentegen bevat alleen ipratropiumbromide, terwijl Berotec® alleen fenoterol bevat.

Lees meer op: Geneesmiddelen voor astma

Aanbevelingen van de redactie

 • Anticholinergica
 • COPD
 • bronchitis
 • Cortison-spray
 • Medicatie voor COPD

Uitsluiting van aansprakelijkheid / disclaimer

Wij willen erop wijzen dat medicatie nooit zelfstandig mag worden stopgezet, toegepast of gewijzigd zonder overleg met uw arts.
Houd er rekening mee dat we niet kunnen beweren dat onze teksten volledig of correct zijn. Door de huidige ontwikkelingen kan de informatie verouderd zijn.