De ontwikkeling bij de peuter

invoering

Ouders houden zich meestal bezig met de vraag of hun kind zich goed ontwikkelt. De ontwikkeling van elk kind is individueel. Niettemin kunnen bepaalde gedragingen worden toegewezen aan bepaalde ontwikkelingsfasen.
Volgens de genoemde fasen moet het kind over bepaalde motorische, taalkundige en cognitieve vaardigheden beschikken. Dit is van belang om mogelijke ontwikkelingsstoornissen te kunnen herkennen en daar als ouders naar te kunnen handelen. Hier vind je alle informatie over de ontwikkeling van een peuter in chronologische volgorde.

Lees ook: Kinder ontwikkeling

Ontwikkeling bij peuters na 12 maanden

De ontwikkeling van kinderen is voor veel ouders een stressvol onderwerp en het is niet ongebruikelijk dat vrienden opscheppen over de prestaties en vorderingen van hun eigen kind.

Om een ​​veilige ontwikkeling te kunnen garanderen en bij afwijkingen zo snel mogelijk te kunnen handelen, werden in Duitsland preventieve medische controles voor kinderen geïntroduceerd. In de periode tussen de 10e en 12e maand dienen ouders met hun kinderen bij U6 naar de kinderarts te gaan. In dit onderzoek wordt speciale aandacht besteed aan de mentale en motorische ontwikkeling van het kind. Er zijn maar weinig kinderen die op beide gebieden erg sterk zijn. Meestal hebben kinderen die mentaal vergevorderd zijn, lichte motorische gebreken. Dit is echter geen permanente toestand en keert terug naar normaal in de loop van de ontwikkeling van het kind.

De genoemde ontwikkelingsstappen in de ontwikkeling van het kind zijn grove richtlijnen die ouders kunnen gebruiken voor oriëntatie en waaraan de meeste kinderen van de betreffende leeftijdsgroep voldoen. Desalniettemin kunnen er van tijd tot tijd afwijkingen zijn, maar deze dienen in eerste instantie niet al te kritisch te worden bekeken. Het wordt pas problematisch als het kind later niet meer aan de gestelde verwachtingen kan voldoen.

Typische mijlpalen voor de 12e levensmaand zijn bijvoorbeeld het staan ​​van het kind zonder dat het zich aan voorwerpen hoeft vast te houden. Lopen daarentegen werkt voor de meesten alleen door op voorwerpen te steunen of door de hand te laten leiden.

Bovendien kunnen de meeste kinderen een zogenaamde pincetgreep gebruiken. Dus je neemt voorwerpen tussen je duim en wijsvinger om ze aan te raken.

De meeste kinderen in deze leeftijdsgroep kunnen ook de eerste concrete woorden formuleren, zoals "mama" of "papa". In de regel reageren ze ook op hun eigen naam - dat wil zeggen: ze beseffen wanneer er tegen hen wordt gesproken. Bovendien kunnen ze woorden gebruiken waaraan ze meerdere betekenissen hebben. Zo staat het woord bal in kindertaal voor zowel het object als het ermee spelen.

Bovendien veranderen de eetgewoonten van de kinderen op deze leeftijd. Eetlust kan bijvoorbeeld sterk fluctueren. Soms eten de kinderen meerdere porties, soms laten ze het eten ongeïnteresseerd.
Het is raadzaam om voor de kinderen één warme maaltijd per dag te bereiden.

Meer lezen over deze fase? Kijk dan hier: De stadia van de ontwikkeling van jonge kinderen - een overzicht

Lees ook ons ​​onderwerp: Wanneer begint mijn kind te lopen?

Ontwikkeling bij de peuter na 18 maanden

Op het gebied van motoriek hebben anderhalfjarigen aanzienlijke vooruitgang geboekt. Tegen 18 maanden moeten kinderen zonder hulp kunnen lopen. Bovendien beginnen de kinderen op deze leeftijd actief te klimmen op stoelen, de bank, etc. Doordat de kinderen nu zelfstandig hun omgeving vanuit een nieuw perspectief kunnen verkennen, lijken ze bijzonder enthousiast en alert.

In vergelijking met een éénjarige zijn kinderen van anderhalf jaar al beduidend communicatiever. Terwijl eenjarigen zich meestal beperken tot zinnen van één woord, kunnen kinderen van 18 maanden zinnen van twee tot drie woorden vormen. Uw actieve vocabulaire is op dit moment ongeveer 50 woorden. Uw passieve vocabulaire is daarentegen al 200 tot 300 woorden. Ze kunnen er dus al een betekenis aan geven en de bedoeling begrijpen die met deze woorden wordt geassocieerd.

Bovendien kunnen de kinderen nu zelfstandig eten. Mes en vork kunnen nog niet synergetisch worden gebruikt, maar kleine porties voedsel kunnen met het individuele bestek naar de mond worden gericht. Basisvoorwaarde daarbij is dat de kinderen met de hele hand voorwerpen stevig kunnen vasthouden - de verdere ontwikkeling van de pincetgreep, die de eenjarigen vooral nog gebruiken.

Ook al lijkt het kind erg nieuwsgierig, toch spelen ze het liefst alleen tijdens het spelen. Toch waarderen ze het als er ook andere kinderen om hen heen spelen.

Bovendien beginnen de kinderen hun eigen geest en wil te ontwikkelen. Dit brengt het feit met zich mee dat kinderen vatbaar zijn voor verzet en kleine uitbarstingen van woede als de dingen niet gaan zoals ze hadden verwacht.

Een ander belangrijk punt dat bij anderhalfjarigen moet worden opgemerkt, is hun neiging om dingen te herhalen. Kinderboeken worden meerdere keren voorgelezen en ook kinderliedjes worden honderden keren herhaald of gevraagd.

Als het om preventieve onderzoeken gaat, zijn er geen afspraken voor 18 maanden oud. De aanstelling voor U6 moet uiterlijk op de leeftijd van 14 maanden zijn afgerond. De U7 is daarentegen alleen beschikbaar op de leeftijd van twee jaar.

Wilt u meer belangrijke informatie weten? Lees dan ook:

 • De baby voeden
 • Tiptoe bij het kind

Ontwikkeling bij peuters vanaf 2 jaar

Motorisch kunnen kinderen vanaf twee jaar zelfstandig veilig lopen en obstakels op hun pad gericht en veilig vermijden. U kunt nu ook voor korte tijd uw evenwicht op één been houden. Als het om de fijne motoriek gaat, kunnen de meeste kinderen van deze leeftijd bijvoorbeeld parels aan een touwtje rijgen, eenvoudige puzzels oplossen en verschillende vormen toewijzen en herkennen. Ze beginnen ook hun eerste foto's te krabbelen. Bovendien kunnen de kinderen met hulp van hun ouders hun handen wassen en hun tanden poetsen.

Op de leeftijd van twee jaar heeft het vocabulaire van de kinderen zich verder ontwikkeld en omvat op dit moment ongeveer 200 actieve en passieve woorden die kunnen worden gebruikt en begrepen.

Bovendien zijn de kinderen geneigd om vragen en verzoeken ontkennend te beantwoorden. In deze context zou men kunnen spreken van de eerste uitdagende fase van het kind. De zogenaamde "waarom-fase" treedt meestal op tussen de leeftijd van twee en drie jaar. De kinderen stellen veel dingen in vraag. Het is niet ongebruikelijk dat de kinderen het 'waarom' gebruiken om hun ouders te irriteren en de aangegeven grenzen te testen. Kinderen van deze leeftijd kunnen echter nog geen logische verklaringen volgen - bijvoorbeeld de 'waarom'-vragen.

Op de leeftijd van twee jaar hebben de meeste kinderen, in navolging van het tandenpoetsen, volledig ontwikkelde melktanden, zodat intensieve tandheelkundige zorg twee keer per dag op het programma moet staan ​​voor de kinderen.

In de loop van hun derde levensjaar beginnen de kinderen ook actief het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke personen te herkennen en zich bewust te worden van hun eigen geslacht. In de regel beginnen de kinderen dan het gedrag van gezinsleden van hetzelfde geslacht te imiteren. In sommige gevallen wordt echter ook het gedrag van familieleden van het andere geslacht nagebootst.

De U7 is gepland voor kindercontroles met de tweede verjaardag. Hierbij besteedt de kinderarts aandacht aan een tijdige motorische en psychologische / mentale ontwikkeling met behulp van eenvoudige gestandaardiseerde tests.

Weet u hoe de juiste mondverzorging bij kinderen moet worden uitgevoerd? Lees hiervoor: Tandheelkundige zorg bij het kind

Ontwikkeling bij peuters vanaf 3 jaar

In vergelijking met een tweejarig kind is zelfs tot de derde verjaardag een enorme persoonlijkheids- en bewegingsontwikkeling waar te nemen.

Kinderen van drie jaar hebben een enorme sprong gemaakt. U kunt nu een korte afstand handsfree sprinten en op elke stap stappen met slechts één voet. De eerste meer complexe bewegingssequenties, zoals het rijden op een scooter of zwemmen, kunnen nu worden geleerd. Je kunt ook over kleine obstakels springen of de laatste trede op beide voeten.

Zoals verwacht is de zinsstructuur van de kinderen ook complexer en vloeiender. De kinderen kunnen nu zinnen van vier tot vijf woorden maken. Daarnaast begrijpen de kinderen het verschil tussen enkelvoud en meervoud en kunnen ze in opdrachten specifiek onderscheiden of de ouders naar een of meer dingen hebben gevraagd. Ze beginnen de artikelen "het een, het een en dat" correct te gebruiken en kunnen hun eigen naam en leeftijd noemen. Driejarigen kunnen nu ook een specifieke opdracht maken; Zo kunnen vormen en kleuren worden gedifferentieerd of kunnen dingen op grootte worden gesorteerd.

Bovendien begint het kind steeds meer sociale relaties te ontwikkelen. Het probeert niet alleen de ouders te observeren en te ondersteunen bij hun bezigheden, maar begint nu ook bewust met andere kinderen te spelen. 'Delen' is een ander aspect dat kinderen beginnen te leren op de leeftijd van drie, evenals het feit dat ze hun eigen mening aan anderen uiten en er met anderen over discussiëren. Dit leidt ook tot gevoelens als jaloezie en afgunst. Al spelend kunnen de kinderen zichzelf al in andere rollen verplaatsen. Dierenrollen worden gespeeld, maar 'familie-evenementen' kunnen soms in kleine groepen worden gespeeld.

Overdag zijn de meeste kinderen droog na hun derde verjaardag. Dit hoeft echter niet per se het geval te zijn voor de nacht.

Rond de 36ste levensmaand, dus rond de derde verjaardag, staat voor ieder kind de preventieve medische check-up U7a op de planning. Tijdens dit onderzoek beoordeelt de kinderarts niet alleen de huidige lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, maar ook het allergische potentieel van het kind en, indien nodig, een nader onderzoek naar de oorzaak van de allergie. Een ander belangrijk punt bij dit onderzoek is de tandheelkundige status van de kinderen. Als de kinderen op dit moment nog geen tandarts hebben gezien, zal de kinderarts u dringend verzoeken dit zo snel mogelijk te doen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in: U examens

Ontwikkeling bij peuters vanaf 4 jaar

De kinderen krijgen steeds meer gevoel voor fijne motoriek. Het hanteren van een schaar is voor de meeste kinderen geen probleem meer en het is nu gemakkelijk voor kinderen om hun eigen naam te schrijven of te schilderen.

De kinderen kunnen nu ook het principe van een sportspel als voetbal begrijpen en beschikken over de fysieke voorwaarden om deze sport te beoefenen. De eerste pogingen om een ​​fiets te gebruiken zonder zijwieltjes of de eerste pogingen om te zwemmen zijn niet ongebruikelijk voor kinderen die motorisch veel verder gevorderd zijn.

De taalontwikkeling van kinderen begint pas echt op vierjarige leeftijd. In deze periode leren kinderen ongeveer vijf nieuwe woorden per dag. De zinsbouw wordt steeds complexer en de eerste ondergeschikte bijzinnen worden gevormd. De uitspraak wordt duidelijker; Met -s of -sch-geluiden kunnen de kinderen echter nog steeds moeite hebben. Bij afwijkingen dient de hulp van een logopedist te worden geraadpleegd.

In termen van sociaal gedrag begint het kind zich steeds meer in te leven in andere kinderen. Hij maakt zijn eerste solide en echte vriendschappen, hoewel hij het nog steeds moeilijk vindt om zijn eigen behoeften op een laag pitje te zetten. Naast de ouders beginnen nu ook andere mensen als rolmodel in het leven van de kinderen op te treden, bijvoorbeeld kleuterleidsters of hun eigen grootouders.

Op vierjarige leeftijd zijn de meeste kinderen nu ook 's nachts droog. Duimzuigen en een lievelingsknuffel hebben zijn omstandigheden die enige tijd vergen om er vanaf te komen.

Rond de vierde verjaardag is er ook een preventieve medische controle bij de kinderarts. In dit geval is het de U8. Bij dit onderzoek gaat de kinderarts weer meer in op de hedendaagse mentale en fysieke ontwikkeling van het kind. Hiervoor worden nu een gehoortest en prikborden gebruikt die het kind zou moeten beschrijven.

Denk je dat je kind gehoor- of zichtproblemen heeft? Hier vind je alle informatie over het omgaan met gehoorverlies en slechtziendheid:

 • Gehoorverlies bij een kind
 • Visuele stoornissen bij kinderen

Ontwikkeling bij peuters vanaf 5 jaar

Het evenwichtsorgaan wordt in deze levensfase volledig functioneel. De kinderen kunnen nu zonder problemen op één been staan, van muren springen of touwtjespringen. Met het volledig ontwikkelde evenwichtsgevoel is fietsen geen probleem meer. Maar ook de fijne motorische ontwikkeling van kinderen gaat vooruit. De meeste kinderen kunnen op deze leeftijd al correct eten met mes en vork of een strik binden om zelfstandig schoenen aan te trekken.

De taalontwikkeling zou tegen het vijfde levensjaar zo ver gevorderd moeten zijn dat kinderen alle klanken van hun moedertaal onder de knie kunnen krijgen en zonder problemen kunnen reproduceren.
Bovendien verbetert de vertelstijl van een vijfjarig kind merkbaar. Gebeurtenissen kunnen nu voornamelijk in de juiste chronologische volgorde worden verteld. En ook de kindertekeningen en plaatjes worden steeds gedetailleerder. Het kind probeert realistische kleuren te gebruiken en de afmetingen van de echte modellen beter op papier te zetten. Kinderen leren ook in deze levensfase te rekenen. Bijna alle kinderen kunnen getallen tot tien optellen of aftrekken tegen de tijd dat ze naar school gaan.

Vijfjarigen kunnen steeds beter opschieten in de omgang met andere kinderen. Ze beginnen een scherp rechtvaardigheidsgevoel te ontwikkelen en erkennen dat compromissen nodig zijn om gezamenlijke spellen in de praktijk te kunnen brengen. Lidmaatschap van een sportvereniging of het leren bespelen van een instrument etc. zijn ideaal om de creativiteit van het kind te bevorderen.

Net als in voorgaande jaren is er ook een preventieve controle rond de vijfde verjaardag van een kind. Dit keer is het de U9, met speciale aandacht voor de taalontwikkeling van het kind. Het is ook het eindexamen voordat het naar school gaat. Als de kinderen nog spraakstoornissen hebben, kan met behulp van logopedie toch een normaal eindresultaat worden bereikt.

Lees ook:

 • Logopedie
 • U10-onderzoek

Aanbeveling van de redacteur

 • Alles wat met baby's te maken heeft
 • Ontwikkeling van het kind
 • Wat gebeurt er in de puberteit?
 • Kinderlijke fractuur
 • De tanden van de baby poetsen