Levensverwachting met nierinsufficiëntie

De nier

De nier is bij veel processen in het lichaam betrokken. Naast de waterhuishouding is het belangrijk voor de hormoonhuishouding en de bloedaanmaak.

De levensverwachting wordt ook beïnvloed door vele factoren, die hieronder nader worden toegelicht.

Nierinsufficiëntie is onderverdeeld in een acute en een chronische vorm, met name chronische nierinsufficiëntie heeft veel negatieve effecten op andere lichaamsfuncties, waardoor het andere ziekten kan bevorderen.

Het doel van de behandeling van chronisch nierfalen is om de progressie van de ziekte te voorkomen of te vertragen en zo de levensverwachting te verbeteren.

Lees meer over het onderwerp: Nierinsufficiëntie, acuut nierfalen en mortaliteit door nierfalen

Dit heeft een positief effect op de levensverwachting

Regelmatige controle door de nefroloog is essentieel om een ​​positieve invloed te hebben op het beloop van de ziekte. Het is aangetoond dat getroffenen die worden verzorgd door een nefroloog een langere levensverwachting hebben.

Een belangrijk punt bij nierfalen is een goede voeding. Er zijn een paar belangrijke dingen die u hier moet overwegen. In eerste instantie wordt een matige eiwitinname aanbevolen.
Aangenomen wordt dat bij een hoge eiwitinname meer eiwit via de nieren wordt uitgescheiden, waardoor deze worden beschadigd.

Daarnaast moet er voor een voldoende calorie-inname van meer dan 2.000 kcal worden gezorgd.

Een zoutarm dieet wordt aanbevolen, vooral als u een hoge bloeddruk heeft en vocht vasthoudt in de benen, maar het is toch belangrijk om voldoende zout te consumeren. In sommige gevallen kan extra zoutinname ook nodig zijn als er sprake is van een zoutverliessyndroom.

In tegenstelling tot vroeger is het niet meer aan te raden om elke dag veel te drinken. Er zijn echter ook een paar uitzonderingen waarbij veel drinken goed is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk om met de arts of voedingsdeskundige te praten over voeding. Bovendien mag men niet roken en in het algemeen een gezonde levensstijl aanhouden. Vaccinaties moeten indien nodig ook worden gestimuleerd

Dit heeft een negatieve invloed op de levensverwachting

Na de diagnose chronisch nierfalen is het belangrijkste doel om verdere progressie van de ziekte te voorkomen.
Er zijn een aantal factoren bekend waardoor de ziekte kan voortschrijden. Sommige van deze factoren kun je zelf regelen, andere zijn moeilijk te beheersen.

Roken is een van deze factoren en moet worden vermeden na nierfalen. Bovendien hebben overgewicht en hoge bloeddruk een negatief effect op het beloop van de ziekte. Een goede bloeddrukcontrole is daarom essentieel bij de behandeling van nierfalen.

Ook andere bestaande onderliggende aandoeningen van de nier hebben een negatief effect op het verdere beloop. Als de persoon diabetes mellitus heeft, wordt een goede controle van de bloedsuikerspiegel sterk aanbevolen.

Daarnaast heeft bloedarmoede een negatief effect op het beloop en dus ook op de levensverwachting. Dit wordt ook behandeld door de huisarts.

Het is ook erg belangrijk om geen medicijnen te gebruiken die de nieren beschadigen. Dit omvat ook veel medicijnen die vrij verkrijgbaar zijn in apotheken, zoals Ibuprofen.

Daarnaast zijn er in de geneeskunde genetische factoren bekend die een negatief effect hebben op het verloop van de ziekte. Hier kan helaas niets aan worden gedaan.

Levensverwachting in fase 1

In stadium 1 is er nauwelijks een beperking van de nier. Als de oorzaak van de lichte verslechtering kan worden gevonden, is deze meestal goed te behandelen en kan worden voorkomen dat de ziekte voortschrijdt.

Echter, stadium 1 chronisch nierfalen wordt helaas vaak over het hoofd gezien en niet gediagnosticeerd omdat het weinig of geen symptomen veroorzaakt.

Omdat er echter nauwelijks schade is, is de levensverwachting in fase 1 nauwelijks beperkt.

Lees meer over het onderwerp op: Stadia van nierfalen

Levensverwachting in fase 2

De levensverwachting in fase 2 is vergelijkbaar met die in fase 1.

De functionele beperking van de nieren kan nog door het lichaam worden gecompenseerd.

De oorzaken moeten echter worden behandeld.

Het is bewezen dat zorg door een nefroloog de levensverwachting verlengt bij bestaande nierinsufficiëntie.

Levensverwachting in fase 3

In fase 3 wordt de levensverwachting verslechterd. Albuminurie heeft een belangrijke invloed op de levensverwachting.

Albuminurie is de uitscheiding van een specifiek eiwit in de urine. Hoe meer dit eiwit via de nieren in de urine terechtkomt, hoe groter de kans op overlijden.

Daarom is een van de doelen bij de behandeling van nierfalen het minimaliseren van de hoeveelheid eiwit die in de urine terechtkomt. Bovendien neemt het risico op hart- en vaatziekten toe naarmate de filterfunctie van de nier verslechtert.

Nierfalen verhoogt bijvoorbeeld de verkalking van de bloedvaten.

Het risico om te overlijden aan hart- en vaatziekten neemt toe. De levensverwachting hangt natuurlijk ook af van andere factoren.

De leeftijd en de algemene gezondheidstoestand van de betrokken persoon spelen een belangrijke rol. Bovendien reageren mensen anders op de therapieën. De levensverwachting kan sterk verschillen van persoon tot persoon.

Levensverwachting in fase 4

In stadium 4 is de nierfunctie al zeer beperkt en het is te verwachten dat een overgang naar stadium 5, nierfalen, zal plaatsvinden.

Hier kunnen de nieren hun functies niet meer overnemen en moet niervervangende therapie worden uitgevoerd. Om deze reden worden naast de bestaande therapie in stadium 4 niervervangende therapieën zoals dialyse voorbereid. Dialyse kan de getroffen persoon in leven houden.

Als de dialyse wordt gestopt, overlijdt de patiënt binnen enkele dagen tot weken.

Bij dialyse kan de patiënt meerdere jaren leven. De beste levensverwachting is echter wanneer een niertransplantatie is en kan worden uitgevoerd. Dit verbetert de levensverwachting drastisch als dit lukt.

Als de niertransplantatie afkomstig is van een overleden donor, leeft 77% van de patiënten 5 jaar na de transplantatie nog, terwijl 85% van de transplantatieontvangers in leven is bij levende donaties.

De levensverwachting van een niertransplantatie neemt toe met 17 jaar vergeleken met dialysebehandeling bij patiënten van middelbare of jongere leeftijd.

Gemiddeld is de levensverwachting van alle transplantatieontvangers ongeveer 14 jaar. Het aantal is zelfs nog hoger voor donaties bij leven.

Lees meer over het onderwerp op: Nierfalen