Lichaamscirculatie

definitie

De bloedsomloop van het lichaam beschrijft het systeem waarin bloed vanuit het hart in het lichaam wordt gepompt en hier weer terugkomt.
Daar tegenover staat ook de longcirculatie kleine cyclus genoemd, waarbij het zuurstofarme bloed van het hart naar de longen wordt getransporteerd, hier wordt verrijkt met zuurstof en terugstroomt naar het hart.

Structuur van de lichaamscirculatie

De bloedsomloop transporteert bloed van het hart naar alle organen en weer terug

De bloedsomloop omvat het hart en alle bloedvaten waardoor bloed door het lichaam stroomt.

De circulatie van het lichaam begint in het hart, namelijk in de linker hartkamer. Hieruit wordt het bloed in de hoofdslagader (aorta) verdreven. De aorta loopt vanuit het hart in een zachte boog naar beneden, helemaal door de hele romp. Talloze andere slagaders vertakken zich vanaf de aorta. Hieruit vertakken zich op hun beurt weer slagaders, die zich verder verdelen in arteriolen en uiteindelijk in haarvaten.
Haarvaten zijn de kleinste vaten in de bloedsomloop van het lichaam. Hier vindt de uitwisseling van zuurstof en voedingsstoffen plaats in ruil voor metabolische eindproducten zoals kooldioxide tussen het bloed en het overeenkomstig aangevoerde orgaan.

Illustratie van de bloedsomloop

Illustratie menselijke bloedsomloop

Menselijke bloedcirculatie
A - pulmonale circulatie
(kleine cyclus)
Rechts HK> Long>
Links HK
B - lichaamscirculatie
(grote cyclus)
Links HK> Aorta> Lichaam
rood - zuurstofrijk bloed
blauw - zuurstofarm bloed

 1. Nek-hoofd-ader -
  Brachiocephalic ader
 2. Superieure vena cava -
  Superieure vena cava
 3. Rechter atriaal -
  Atrium dextrum
 4. Rechter hartkamer -
  Ventriculus dexter
 5. Rechterlong -
  Pulmodexter
 6. Lagere vena cava -
  Inferieure vena cava
 7. Gemeenschappelijke bekkenader -
  Vena illiaca commonis
 8. Sleutelbeen slagader -
  Subclavia-slagader
 9. Aortaboog - Arcus aortae
 10. Linker atrium -
  Atrium sinistrum
 11. Linker hartkamer -
  Ventriculus sinister
 12. Linkerlong -
  Pulmo sinister
 13. Abdominale aorta -
  Abdominale aorta
 14. Dijbeenslagader -
  Dijbeenslagader
  HK = ventrikel

Een overzicht van alle Dr-Gumpert-afbeeldingen vindt u op: medische illustraties

De aorta eindigt in de Bekkengebied in de twee grote Bekken slagaders (Gemeenschappelijke bekkenslagaders) Aan. Van deze twee bekkenslagaders vertakken zich op hun beurt andere slagaders, arteriolen en capillairen, die worden gebruikt om de onderste ledematen te voeden, d.w.z. de poten en Voeten, zijn verantwoordelijk.

Bij het uitgangspunt van de aorta vanuit het linkerventrikel beschrijft de aorta een boog, de zogenaamde Arcus aortae. Uit deze boog ontstaan ​​onder meer belangrijke slagaders, die worden gebruikt voor de toevoer van de bovenste extremiteit (armen en benen) en het hoofd kan verder worden onderverdeeld in slagaders, arteriolen en haarvaten.

Zodat het bloed terug naar het hart kan stromen na de toevoer van organen en andere structuren, de haarvaten openen zich Venules. Deze venulen combineren vervolgens om grotere te vormen Aders. Deze aderen stromen uiteindelijk allemaal in de grote vena cava (vena Cava).
Deze grote vena cava kan worden onderverdeeld in twee gebieden, de superieure en inferieure vena cava. De lagere grote vena cava (Inferieure vena cava) komt voort uit de samenvloeiing van de twee grote aderen uit de lumbale regio (Gemeenschappelijke iliacale aders) en neemt tal van andere aders uit het bekken- en buikgebied, dus al het bloed uit het gebied onder de Diafragma Aan.
De superieure grote vena cava (Superieure vena cava) is verantwoordelijk voor het gebied boven het diafragma. Het bevat dus het bloed dat Armen en hoofd stroomt terug naar het hart en komt voort uit de samenvloeiing van de twee grotere vaten, rechts en links Brachiocephalic ader.

Beide grote vena cava stromen van onder of van boven naar binnen rechter atrium van het hart.

Het hart

Het hart is een gespierd hol orgaan en vertegenwoordigt het centrum van de lichaamscirculatie en zorgt ervoor dat het bloed in de hoofdslagader terechtkomt en dus door het hele lichaam wordt gepompt.

Het hart bestaat uit de linker en rechter atria en de linker en rechter ventrikels.
Het bloed wordt via de linker hartkamer, de spierkrachtigere kamer, naar de hoofdslagader gedreven.
Wanneer het bloed vanuit de bloedsomloop terugkeert naar het hart, stroomt het bloed eerst in het rechter atrium. Van hieruit stroomt het bloed naar de rechterventrikel. Het bloed stroomt van de rechterventrikel via de kleine circulatie, de pulmonale circulatie, naar de longen, waar het wordt verrijkt met zuurstof.
Wanneer het bloed terugkeert van de longen naar het hart, stroomt het eerst in het linker atrium en van daaruit in het linker ventrikel.
Hier begint dan de lichaamscyclus opnieuw.

Schepen

De bloedvaten vormen het grootste deel van de bloedsomloop van het lichaam. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaten die van het hart wegstromen en zo bloed naar de organen brengen, en vaten die terugstromen naar het hart en zo het bloed terug naar het hart brengen en dus ook naar de longen voor oxygenatie.

De vaten die wegstromen uit het hart (ze zijn meestal in het rood getekend voor zuurstofrijk bloed) zijn de aorta, slagaders en arteriolen. Meestal zijn de haarvaten ook inbegrepen.

De vaten die terug naar het hart leiden, zijn de venulen en aders. Deze worden meestal in blauw weergegeven voor zuurstofarm bloed.

fysiologie

Er zijn verschillende componenten die een goed functionerende lichaamscirculatie ondersteunen.

Ten eerste is dit het Opvallende kracht van het hart. Omdat de hart contract, zodat het spierweefsel van het hart kan samentrekken, bij elke hartslag wordt voldoende bloedvolume in de aorta gegeven en dat bloed in de Schepen gepompt. Dit proces is op verschillende plekken te zien als een pols, bijvoorbeeld aan de pols Radiale slagaders en ulnaris ook sleutels.

De volgende moet de Elasticiteit van de vaten worden beveiligd. Door deze elasticiteit bewegen de bloedvaten met het bloedvolume Passief uitbreiden en weer inkrimpen. Dit is speciaal daarvoor Luchtvatfunctie belangrijk voor de aorta.
De Windkessel-functie beschrijft het fenomeen dat na een hartslag bloed het binnenkomt aorta wordt gepompt. Dit zorgt ervoor dat de aorta uitzet om het uitgeworpen bloed op te vangen. Zodra het hart ontspant, ontspant ook de aorta en wordt het bloedreservoir verder van het hart af gedreven. Dit compenseert ook het sterke drukverschil dat er tussen bestaat Systole (Spanning en slijm van het hart) en diastole (Ontspanning en vullende fase van het hart) ontstaat tussen het hart en de aorta.

Elasticiteit is net zo belangrijk in alle andere schepen van het menselijk lichaam. Ook deze moeten kunnen uitbreiden of inkrimpen. Dit kan dus bijvoorbeeld aanpassen aan externe omstandigheden. Dit omvat ook die schepen zelf smal als er onvoldoende volume is om het lagere bloedvolume niet in de periferie te laten zinken, bijvoorbeeld in de beenvaten.

De longcirculatie

De pulmonale circulatie is ook bekend als de kleine lichaamscirculatie. De belangrijkste functie is om het bloed te verrijken met zuurstof (O2) en om schadelijke kooldioxide (CO2) vrij te maken.
De pulmonale circulatie begint in het rechter atrium van het hart (atrium dextrum), die via de tricuspidalisklep (valva atrioventricularis dextra) naar het rechterventrikel (ventriculus dexter) leidt. Het veneuze bloed, dat uit de periferie van het lichaam komt, wordt door de longslagaders (arteria pulmonalis) in de twee longen gepompt. Gas wordt in de haarvaten uitgewisseld door het bloed te verrijken met zuurstof (O2) en tegelijkertijd kooldioxide (CO2) vrij te geven. Het nu arteriële bloed wordt via vier longaders (longaders) naar het linker atrium getransporteerd, vanwaar het de linker hoofdkamer binnenkomt. Hier volgt de grote lichaamscirculatie, die het hele lichaam van zuurstofrijk bloed voorziet.

Wat is het verschil tussen het grote en kleine circuit?

De kleine en grote lichaamscircuits vervoeren beide bloed in ons lichaam, maar ze hebben verschillende functies.
De grote lichaamscirculatie begint in de linker hartkamer (ventriculus sinister). Arterieel bloed, dat is verrijkt met zuurstof (O2), wordt via de aorta in het lichaam gepompt. Dit bloed levert de meest uiteenlopende gebieden, zoals onze organen, onze hersenen en alle spieren. Om deze reden is er een hoge druk (ongeveer 120 mmHg) in de grote lichaamscirculatie, aangezien het bloed een lange afstand moet afleggen. Het gebruikte veneuze bloed bevat nu weinig zuurstof en veel kooldioxide (CO2).
Het wordt teruggevoerd naar het rechterhart via de bovenste en onderste vena cava (vena cava superieur / inferieur), waar de kleine circulatie (ook wel pulmonale circulatie genoemd) verbinding maakt. Vanuit het rechter atrium (atrium dexter) via het rechter ventrikel (ventriculus dexter) bereikt het bloed de longen, waar de gasuitwisseling plaatsvindt. Hier komt kooldioxide vrij en zuurstof wordt geabsorbeerd, zodat arterieel bloed via de longaders naar het linker hart terugkeert. Vanaf hier begint de grote lichaamscyclus opnieuw. In de longcirculatie gaat het niet om de aanvoer van het weefsel van zuurstof, maar puur om de gasuitwisseling, zodat lage drukken (ca. 15 mmHg) hier voldoende zijn.

Overzicht

De lichaamscyclus beschrijft het systeem dat daarvoor zorgt alle delen en organen van het lichaam worden van voldoende bloed voorzien en dus van voedingsstoffen en zuurstof. Relevante ziekten die een goed functionerende lichaamscirculatie verstoren, zijn allemaal pathologieën die de functie van de bloedvaten of het hart verminderen. Bijvoorbeeld een verkalking en dus vernauwing van slagaders (Arteriële stenose) of een verminderde werkprestatie van het hart (Hartfalen) maken het moeilijk voor het lichaam om naar behoren te functioneren.