Endotheel

definitie

Het endotheel bekleedt de vaten.

Het endotheel is een enkele laag platte cellen die alle bloedvaten bekleedt en dus een belangrijke barrière vormt tussen de intra- en extravasculaire ruimte (de ruimte binnen en buiten de bloedvaten).

bouw

Het endotheel vormt het binnenste cellaag de Intima, de binnenste laag van de drielaagse wandconstructie een slagader.

De cellen bevatten een of meer celkernen en zijn relatief vlak​Zij zijn in Lengterichting geregeld en daardoor zorgen voor een vlotte doorstroming van bloed door de schepen.

Het endotheel bestaat van individuele cellen, door dichte celcontacten zijn met elkaar verbonden. Deze contacten omvatten Naleving contacten, Krappe kruispunten en Gap kruispunten.
Ze scheiden de intravasculaire ruimte van de diepere lagen van de vaatwand en voorkomen zo de Contact tussen bloedcellen en de extracellulaire matrix (d.w.z. de vloeistof buiten de vaten).
Tegelijkertijd besturen ze ook de Penetratie van plasmacomponenten​Je hebt dus invloed op de Endotheliale permeabiliteit​Welke opgeloste stoffen waar celcontacten doorheen kunnen gaan is onder meer door een bovenste laag van suikerkettingen beïnvloed. Deze apicale oppervlak is ook bekend als Glycocalyx aangewezen. Bovendien is de Glykokalix bind verschillende stoffen en daardoor dat Beïnvloed de binnenkant van de cel​Bij de andere kant, de basale zijde van de cel, zijn de endotheelcellen via lokale contacten met de subendotheliale laag vergrendeld.

functie

Het endotheel heeft enkele functies, de afhankelijk van de grootte en positie van het vaartuig kan verschillend zijn.

Ten eerste heeft het de functie om een ​​barrière te creëren​De Krappe kruispunten net zo sterk celcontact tussen de endotheelcellen voorkomen passieve doorgang van componenten die zijn opgelost in het bloed. Ze vormen dus één dichte diffusiebarrière om ongewenste concentraties van stoffen in de subendotheliale laag te beschermen.

De apicale oppervlak met suikerresten geregeld voorkomt dat Aanhechting van bloedcellen​Alleen via één bijbehorende activering van selectines en andere moleculen kunnen er stoffen aan binden. Het endotheel draagt ​​dus ook voor bloedstolling Bij.
in de intacte staat het voorkomt dat Vorming van een bloedstolsel en na een Vasculair letsel het bevordert de stolling.

Bovendien, door het endotheel, de Gereguleerde grootte van het vat worden. De endotheelcellen zijn met interne spiercellen de middelste laag, de Media, via zogenaamde myo-endotheliale contacten verbonden. Over dit contact, dat gaat meestal over Gap kruispunten is gemaakt, oefen er een vaatverwijdende invloed op de spieren.

Het endotheel kan ook lokaal Stoot stikstofmonoxide uit (NO)​Het vrijkomen van stikstofmonoxide kan worden veroorzaakt door de Afschuifkrachten geactiveerd door de Wrijving van bloed dat voorbij stroomt ontstaan ​​met hoge bloeddruk. Een andere optie is via de stimulus vaatverwijdende middelendie binden aan oppervlaktereceptoren op het endotheel. Dit is een vaatverwijdende stof. Indien nodig kan het echter ook een vaatvernauwende stof uitstorten. Dit is dat Eiwit endotheline.

Classificatie

Het endotheel kan erin zitten verschillende basistypen worden gegroepeerd. De verschillende constructie is gebaseerd volgens de functie van het orgel​De structuur heeft een sterke invloed op de Doorlaatbaarheid van het endotheel (Endotheliale permeabiliteit) voor de im bloed en stoffen.

Gesloten (continu) endotheel

De gesloten endotheel komt op meest voorkomende vooraan. Onder andere vooral bij Haarvaten en andere segmenten van het vasculaire systeem en in Spier-, bind- en zenuwweefsel en in de long en huid.

Kenmerkend voor dit type endotheel zijn inkepingen gericht naar het lumen (Caveolae​Ze serveren dat Transport van stoffen door de cel (transcellulair) door zich op korte termijn te kunnen ontwikkelen tot een kanaal als onderdeel van transcytose. Bovendien dienen de inkepingen de Uitbreiding van het oppervlak​Dan is op het membraan van het endotheel genoeg ruimte voor tal van kanalen, pompen, transporters en receptorendie uitermate belangrijk zijn voor het proces in de cel.

EEN speciale vorm van het continue endotheel vertegenwoordigt de Endotheel van de hersencapillairen Ze worden vergeleken met de rest van de cellen 100 keer lagere doorlaatbaarheid​Strakke celcontacten houden het paracellulaire pad vast goed gesloten​Deze eigenschap is van bijzonder belang voor de Bloed-hersenbarrière​Dit maakt het mogelijk alleen geselecteerde stoffen door het membraan.

Fenestrated endotheel

Fenestrated endotheel komt eraan vooral in endocriene klieren, Intestinale voering, in Haarvaten van de nier en in bepaalde regio's van de centraal zenuwstelsel.

Eigenlijk het is vergelijkbaar in structuur het gesloten endotheel. Daarentegen heeft het gefenestreerde endotheel zoals de naam doet vermoeden Venster in het membraan​Het verwijst naar zeef plaatachtige collectiesdie zich, afhankelijk van het orgel, onder deze ramen bevindt Diafragma​Hier zijn ook suikerresten met een negatieve lading. Vanwege de negatieve lading kan dat gelijkmatig geladen eiwitten stap niet door de ramen. Daartegen kan In water en in water oplosbare moleculen diffunderen er snel doorheen.

Onderbroken endotheel

Dit type endotheel ontstaat slechts in een paar orgels eerder, bijvoorbeeld in de lever of in Beenmerg​In de lever hebben de endotheelcellen grote poriën zonder diafragmadie door de cellen trekken. Ze maken dat mogelijk De meeste plasma-eiwitten passeren.
Het is echter nog onduidelijk of deze poriën zijn permanent verankerd in het membraan zijn of slechts tijdelijk.

EEN speciale vorm van het discontinue endotheel komt in de Miltcellen vooraan. Bestaan ​​daar echte gaten tussen cellenwaardoor de bloedcellen vervolgens kunnen recirculeren in het vasculaire systeem.

Storingen

Verschillende risicofactoren opnieuw arteriële hypertensie, is gestegen Cholesterolwaarden en vooral de Nicotine gebruik serieus de Functie van het intacte endotheel​Men spreekt dan van een Endotheeldysfunctie.

Bijvoorbeeld oxidatieve stress de Stikstofmonoxide-mechanisme veranderen en het ontstaat zeer giftige metabolietendie het endotheel kunnen beschadigen.

Endotheliale schade vormt uiteindelijk de basis voor de Ontwikkeling van atherosclerose​Het verwijst naar pathologische veranderingen in de muur vooral van elastische en grotere slagaders. Aan de muur ontstaan ​​verwondingen atheromateuze plaques, een opeenhoping van binnengedrongen lipiden, cholesterol en mestcellen die schuimcellen worden genoemd. Dit is hoe het komt Versmalling van het vatlumen (Stenose) en Verminderde doorbloeding (Ischemie) van het volgende weefsel. Het risico bestaat dan dat dit resulteert in een necrose ontwikkelde (Infarct), wat levensbedreigende gevolgen kan hebben.