ACTH

definitie

ACTH is de afkorting van Adrenocorticotroop Hormoon. Dit hormoon wordt in de hypofyse aangemaakt en in het bloed afgegeven. De afgifte van ACTH regelt de productie en afgifte van cortison in de bijnierschors. De insulineafgifte wordt ook beïnvloed door ACTH.

Het ACTH-gehalte in het bloed verandert in de loop van de dag. Dit wordt het circadiane ritme genoemd. Diverse omgevingsinvloeden, zoals temperatuur, kunnen de productie beïnvloeden. Bij verschillende ziekten kan het ACTH-gehalte in het bloed worden veranderd en dit heeft ernstige gevolgen voor het hele lichaam.

De rol van ACTH

Het adrenocorticotrope hormoon van de adenohypofyse behoort tot de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as. De hypothalamus is een belangrijk gebied in de hersenen dat tal van lichaamsfuncties controleert. De hypofyse is een hormonale klier die de hormonale balans regelt. Eerst komt er een hormoon vrij in de hypothalamus, dat de afgifte van ACTH in de hypofyse activeert en dit vervolgens de bijnierschors bereikt en de afgifte van het hormoon cortisol stimuleert.

Cortisol heeft veel effecten in het lichaam. In de lever leidt cortisol tot de aanmaak van suiker, de gluconeogenese en de opslag van deze suiker als energiereserve. In de armen en benen leidt cortisol tot een afbraak van vet omdat dit vet wordt gebruikt om energie te leveren. Cortisol verhoogt ook de bloeddruk. Spierweefsel breekt sneller af en botten worden ook afgebroken. Cortisol heeft ook een immunosuppressieve werking. Dit betekent dat de productie van ACTH leidt tot een verzwakking van de afweer van het lichaam via cortisol.

Te veel cortisol leidt tot feedback en het lichaam maakt minder ACTH aan waardoor er minder cortisol vrijkomt. Hormonen, zoals cortisol, kunnen ook als medicijn worden gebruikt om andere hormoonspiegels aan te pakken, zoals ACTH.

Lees hier meer over het onderwerp: De effecten van cortison.

De functionele cyclus

Verschillende hormonen kunnen elkaar beïnvloeden en de productie remmen of stimuleren. Deze systemen zijn nauw op elkaar afgestemd. ACTH maakt deel uit van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as.

De hypothalamus (het bovengeschikte controlecentrum van de hersenen) produceert CRH, dat de hypofyse (hormonale klier) binnendringt. ACTH wordt daar vervolgens geproduceerd en in het bloed afgegeven. Wanneer de ACTH de bijnierschors bereikt, komt daar cortisol vrij. Als er echter te grote hoeveelheden ACTH worden teruggevoerd naar de hypothalamus, wordt de productie van CRH en alle daaropvolgende hormonen geremd. Cortisol kan ook de andere stappen beïnvloeden. Wanneer de cortisolspiegel te hoog is, wordt er minder CRH en minder ACTH geproduceerd.

De uitbetaling van de afzonderlijke stappen is echter ook afhankelijk van externe factoren. Allereerst verloopt de productie volgens een circadiaans ritme. Dit betekent dat afhankelijk van het tijdstip van de dag, in een 24-uursritme, verschillende hoeveelheden hormonen vrijkomen. De temperatuur of fysieke of psychische stress kan ook de afgifte van hormonen reguleren. Daarom hebben mensen die permanent onder stress staan, hogere cortisolspiegels en een zwakker lichaamseigen afweersysteem.

Lees ook het artikel: Hormonen van de bijnierschors.

De stimulatietest

In de stimulatietest probeert de arts te achterhalen of er sprake is van een zogenaamde primaire bijnierhypofunctie. De test wordt uitgevoerd bij een lege patiënt en de betrokkene dient gedurende deze tijd rustig in bed te liggen.

Allereerst wordt de cortisolspiegel van de patiënt bepaald. Vervolgens wordt een kunstmatig geproduceerde ACTH rechtstreeks in het bloed geïnjecteerd via een veneuze toegang. De arts simuleert een verhoogde afgifte van ACTH en geeft de bijnierschors het commando om meer cortisol af te geven. Een gezonde bijnier zou nu cortisol afgeven zoals verwacht. Na een half uur en een heel uur worden opnieuw monsters genomen en wordt de cortisolspiegel bepaald.
Als er geen toename is, kan worden uitgegaan van een primaire bijnierhypofunctie of een langdurige secundaire bijnierhypofunctie.

De test kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken en huidreacties, duizeligheid, misselijkheid, braken en jeuk veroorzaken. In het geval van een acute allergische shock moeten onmiddellijk tegenmaatregelen worden genomen.

Lees hier alles over de onderwerpen:

  • primaire bijnierinsufficiëntie
  • secundaire bijnierinsufficiëntie

ACTH normale waarden

Normale waarden voor laboratoriumwaarden zijn altijd alleen statistisch bepaalde waarden. Een kleine afwijking hoeft dus geen ziektewaarde te hebben.
Omdat ACTH onderhevig is aan een circadiaans ritme, variëren de waarden afhankelijk van de tijd. Tussen 8 en 10 uur ligt de normale waarde tussen 10 en 60 pg / ml. 'S Avonds rond 21.00 uur ligt de waarde tussen de 3 en 30 pg / ml.

Tijdens de stimulatietest moet de waarde met minstens 70 pg / ml toenemen of tot minstens 200 pg / ml.

De gevolgen van een ACTH-tekort

ACTH-deficiëntie kan het gevolg zijn van een onderactieve hypofyse of hypothalamus. Het gevolg is ook een verlaagde cortisolspiegel. De getroffenen lijden dienovereenkomstig onder de gevolgen van het cortisol-tekort.

Deze omvatten vermoeidheid, gebrek aan energie en gewichtsverlies tot anorexia. De getroffenen beschrijven ook spier- en gewrichtspijn. Koorts en bloedarmoede kunnen optreden. Vooral kinderen hebben vaak hypoglykemie door een tekort aan cortisol.
In veel gevallen is er ook een lage bloeddruk, die verder daalt bij een plotselinge verandering van houding. Vrouwen hebben vaak last van een droge, jeukende huid en verlies van schaamhaar. De huid van de getroffenen lijkt albast gekleurd. De combinatie van deze symptomen wordt ook wel de ziekte van Addison genoemd.

Een Addison-crisis kan ook worden veroorzaakt als de getroffenen continu cortisol gebruiken en het plotseling wordt gestopt. De symptomen van primaire bijnierhypofunctie kunnen enigszins verschillen. Hier liggen de ACTH-waarden echter in het normale bereik en wordt alleen het cortisolniveau verlaagd.

Lees hier meer over het onderwerp: De ziekte van Addison.

De gevolgen van een toename van ACTH

Een verhoogde afgifte van ACTH leidt tot een verhoogde afgifte van cortisol. Dit veroorzaakt op zijn beurt de ziekte van Cushing. De oorzaak van een verhoogde ACTH-productie is vaak een tumor in de hypofyse.

Getroffen lijden onder een veranderde vetverdeling. Naarmate de ledematen dunner worden, komen de getroffenen in gewicht op de romp en het hoofd. Dit wordt ook wel rompobesitas genoemd. De nek werpt een vetplooi op, die de buffelhals wordt genoemd, en het gezicht wordt mollig. De huid wordt dunner en gevoeliger, wat leidt tot meer striae, blauwe plekken en acne. Osteoporose ontwikkelt zich bij volwassenen en groeiachterstand treedt op bij kinderen. Hoge bloeddruk en atherosclerose (verkalking van de bloedvaten), evenals oedeem, zijn ook typerend. De getroffenen ontwikkelen secundaire diabetes mellitus naarmate de glucosetolerantie afneemt.
In sommige gevallen is er een verlies van libido en een gebrek aan menstruatiebloedingen. Getroffen mensen zijn ook snel prikkelbaar en kunnen ook depressies ontwikkelen. In ernstige gevallen treedt ook paranoïde psychose op. Vanwege het immunosuppressieve effect van cortisol zijn de getroffenen erg vatbaar voor infecties. De kans op diepe veneuze trombose en longembolie neemt ook toe.

Meer informatie over het onderwerp De ziekte van Cushing vind je hier.

ACTH-geassocieerde ziekten

De ziekten die verband houden met ACTH zijn bijna allemaal gerelateerd aan een tekort aan of een overproductie van het hormoon. Verschillende tumoren in de hypofyse (het bovengeschikte controlecentrum van de hersenen) of in de hypothalamus (endocriene klier) kunnen de productie van ACTH verhogen of verlagen. De hormoonproducerende cellen in een tumor kunnen niet meer worden beïnvloed door de negatieve feedback en de hormoonspiegels blijven stijgen.

Een verhoogde productie kan leiden tot de ziekte van Cushing, diabetes mellitus en hoge bloeddruk. Een verminderde productie leidt tot een onderactieve bijnierschors. De meeste symptomen zijn te wijten aan het tekort aan cortisol, maar de bijnierschors maakt ook andere hormonen aan, zoals geslachtshormonen en hormonen voor de zout- en waterbalans van het lichaam. ACTH werkt daarom via de bijnier in op het hele lichaam en kan verschillende ziekten veroorzaken.

Diverse andere ziekten kunnen ook de oorzaak zijn van een verminderde ACTH-productie. Deze omvatten tuberculose, het Waterhouse-Friedrichsen-syndroom, HIV en vele andere ziekten.

Lees hier meer over het onderwerp: Hypofyse tumor.

ACTH voor stress

Hoewel de belangrijkste factor bij het vrijkomen van ACTH CRH is vanuit de hypothalamus (het bovengeschikte controlecentrum van de hersenen), zijn er nog andere factoren.
Bij langdurige stress neemt de productie van ACTH aanzienlijk toe. De permanent verhoogde niveaus leiden via het cortisol tot een verhoogde vatbaarheid voor infecties en vermoeidheid. Dit is een van de redenen waarom chronische stress u ziek kan maken.

Bij kortdurende stress verandert ACTH nauwelijks en komt er meer adrenaline en noradrenaline vrij, dit zijn slechts kortwerkende stresshormonen.

Lees ook het artikel: De gevolgen van stress.