Noodgeval bij verdrinking van het kind

Algemeen

In Duitsland sterven jaarlijks veel kleine kinderen door verdrinking.Meestal vallen de kinderen zonder toezicht in kleine tuinvijvers of zwembaden. Twee factoren vertegenwoordigen een ernstige situatie: de tijd die onder water wordt doorgebracht, leidt tot zuurstofgebrek, dat enerzijds wordt veroorzaakt door de verminderde ademhaling van het kind en anderzijds door het ingeademde water en de daaruit voortvloeiende vermindering van de longcapaciteit. Aan de andere kant is er onderkoeling, die veel sneller optreedt bij kleine kinderen en veel gevaarlijker is dan bij volwassenen.

Eerste maatregelen

Zodra het kind veilig is, moet zowel de cardiovasculaire situatie worden hersteld als de opgetreden onderkoeling worden teruggedraaid met warme dekens enz. Het is belangrijk dat het opwarmen langzaam plaatsvindt en niet b.v. moet worden geprobeerd door een warm bad. Dit kan leiden tot een fatale hartstilstand omdat koud perifeer bloed naar het hart wordt getrokken, waardoor het hart vastloopt. Verwarmingsdekens en noodfolies zijn een veilige maatregel om het onderkoelde lichaam opnieuw op te warmen met zijn eigen warmte. De cardiovasculaire toestand moet worden hersteld door beademing en hartmassage / reanimatie, eventueel ook door defibrillatie. Door de verstreken tijd sterven echter veel kinderen na verdrinkingsongevallen (van de 1.840 ongevallen in Duitsland per jaar sterven 800 kinderen).