Oorzaken van water in de longen

invoering

Als er vochtophoping in de longen is, is dit een ernstig ziektebeeld dat dringend moet worden opgehelderd.
Kleinere hoeveelheden vloeistof in de longen blijven meestal onopgemerkt door de patiënt. Pas als er veel water of vloeistof is, wordt de patiënt symptomatisch. Hij heeft meestal lucht nodig en heeft een droge hoest.

oorzaken

Een van de meest voorkomende oorzaken van water in de longen is hartfalen (Hartfalen).

Als het hart om verschillende redenen zo verzwakt is dat het het bloed niet meer voldoende heen en weer kan bewegen in het lichaam, ontstaat er een tegendruk die tot in de longen reikt. Vertraagd bloed zorgt ervoor dat vloeistof zich verspreidt en zich ophoopt in de omliggende ruimte.
Door druk veroorzaakt longoedeem komt minder vaak voor, maar is net zo gevaarlijk. Hier zorgt een lage luchtdruk (bijv. Bij bergbeklimmers) ervoor dat vloeistof naar de anders met lucht gevulde longen wordt gedwongen.

In de breedste zin bevindt water in de longen zich ook in de zogenaamde pleurale effusie, d.w.z. water dat zich aan de randen van de longen bevindt. Hier spelen vooral ontstekingsprocessen een rol of is er sprake van een ernstig eiwittekort in het lichaam.

Vaak is een oorzaak van water in de longen een ernstige longontsteking of een kwaadaardige tumor in de longen. Een longembolie, d.w.z. een infarct van de longen veroorzaakt door een bloedstolsel, kan ook leiden tot waterophoping. Ook met tuberculose, dat tegenwoordig zeldzaam is geworden.

De genoemde oorzaken worden hieronder nader toegelicht:

  • Hartaanval
  • Kankers
  • chemotherapie
  • Long infectie
  • Activiteiten
  • alcohol

Meer informatie hierover: Het eiwitgebrek

Hartaanval

Een hartaanval veroorzaakt schade aan de hartspier door onvoldoende doorbloeding. De schade beperkt het vermogen van de hartkamers om te pompen. De meeste hartaanvallen komen voor in de linker hartkamer. Het bloed stroomt vanuit de longen naar de linker hartkamer en wordt vervolgens door het lichaam gepompt. Door het beperkte pompvermogen kan het hart niet meer zoveel bloed in het lichaam pompen als voorheen.
Het bloed, dat niet langer in de bloedsomloop van het lichaam kan komen, maakt een back-up in de longen. Hierdoor wordt de druk in de longvaten verhoogd en wordt er meer vloeistof in het longweefsel gedrukt. Hierdoor ontstaat longoedeem (water in de longen). Longoedeem treedt acuut op bij een hartinfarct en veroorzaakt vervolgens onder meer kortademigheid. Het longoedeem neemt af tijdens de therapie. De schade aan de hartspier geneest tot een litteken. Afhankelijk van de grootte van dit litteken, kunnen er nog steeds beperkingen gelden voor het pompen van het hart.

Vergelijkbare onderwerpen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent: Levensverwachting met water in de longen

Kankers

Bij kanker, vooral als de bevindingen gevorderd zijn, hoopt zich water op, meestal in de bilaterale pleurale spleten.
Longoedeem, d.w.z. een ophoping van water direct in de longen, komt minder vaak voor. Er zijn veel redenen waarom pleurale effusies optreden bij kanker. In de regel b.v. In het geval van longkanker zetten de longen niet meer op de gebruikelijke manier uit en klappen ze in.
Dit proces zorgt voor een goede en gelijkmatige ventilatie van de longen bij een gezond persoon. Als door een tumor delen van de longen niet meer worden geventileerd, is er in deze gebieden een instroom van vocht, aanvankelijk in zeer kleine hoeveelheden die de patiënt niet opmerkt, maar later bij grotere hoeveelheden kan dit leiden tot ernstig ongemak en ook kortademigheid.

Een andere oorzaak van water in de longen of in de pleuraholte bij kanker zijn de kleinste ontstekingsveranderingen in het gebied van de longen en de pleuraholte. Ontsteking betekent altijd brandbare vloeistof, zogenaamd Exsudaat. Als het zich in grote hoeveelheden ophoopt, kan dit kortademigheid veroorzaken. Verder zijn de oorzaak drainagestoornissen van het lymfevloeistof.

Het lymfestelsel loopt door het hele lichaam. Het dient de immuunafweer en voorkomt dat ziekteverwekkers het lichaam binnendringen.
Talrijke lymfevaten passeren de longen. Als een massa, zoals een tumor, zich in het lichaam verspreidt, kan deze ook op een lymfevat drukken en een congestie veroorzaken.
Deze congestie is merkbaar door het lekken van lymfevloeistof in het omliggende weefsel. Een andere complicatie is vaak het feit dat kankerpatiënten een onbalans van eiwitten en elektrolyten ervaren, wat ook een instroom van water in de longen of in de pleuraholte bevordert.

Bij longtumoren kunnen de longen niet in de gebruikelijke mate worden bewogen, wat ook leidt tot veelal inflammatoir oedeem in het gebied van de longgrenzen. Een pleurale effusie is op de röntgenfoto te herkennen aan het oplichten van de anders diepzwarte gebieden aan beide zijden van de buitenste diepliggende gebieden naast de longen. Soms, meestal bij grotere hoeveelheden vocht, kan een pleurale effusie ook worden herkend door een echografie.
Grotere pleurale effusies moeten worden doorboord.

Als alternatief kan een drainagetablet aan de patiënt worden gegeven, zodat hij meer water afscheidt. In het algemeen moeten de triggerende factoren echter worden geëlimineerd en moet een passende diagnose worden uitgevoerd.

Lees hier meer over het onderwerp: Longtumoren

Metastasen

Als er uitzaaiingen in de longen ontstaan ​​- ongeacht of ze afkomstig zijn van longkanker of van een ander orgaan, bijv. de borst - het vasthouden van water treedt op. Dit leidt tot de vorming van longoedeem.
Meestal veroorzaken de uitzaaiingen lange tijd geen ongemak en is het longoedeem niet erg uitgesproken. Uitzaaiingen worden daarom vaak pas op een röntgenfoto herkend. Longkanker zelf leidt, net als metastasen, tot het vasthouden van water en dus tot longoedeem. Vergevorderde metastasen leiden ook tot andere symptomen die ook bij longkanker voorkomen. Deze omvatten hoesten met bloederig sputum, kortademigheid, aanhoudende heesheid en pijn op de borst. Er is ook algemeen gewichtsverlies.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in dit onderwerp: Metastase bij borstkanker

chemotherapie

Chemotherapie legt veel stress op het lichaam.
De gifstoffen van chemotherapie, die kanker met succes zouden moeten bestrijden, vallen ook gezonde cellen in het lichaam aan. Dit zorgt voor tal van bijwerkingen. Hoe goed chemotherapie wordt verdragen, verschilt sterk van persoon tot persoon. Verschillende geneesmiddelen voor chemotherapie hebben verschillende effecten op de longen. Velen leiden tot permanente ontsteking van de longen. Ontsteking zorgt er vaak voor dat water zich verzamelt tussen de longen en de borstwand. Men spreekt van een pleurale effusie. Bij een uitgesproken pleurale effusie is er sprake van ademhalingsmoeilijkheden.
Er zijn ook geneesmiddelen voor chemotherapie die doorgaans longoedeem veroorzaken. Dit omvat methotrexaat. Methotrexaat is een veelgebruikt medicijn. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om borstkanker en acute leukemie te behandelen.

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in deze onderwerpen:

  • Bijwerkingen van geneesmiddelen voor chemotherapie
  • Bijwerkingen van methotrexaat

Long infectie

Longontsteking wordt meestal veroorzaakt door virussen in de lucht die we inademen, en in zeldzame gevallen ook door bacteriën.
Binnen een paar uur of dagen vindt een ontstekingsproces plaats in het gebied van de longen. De ziekteverwekkers hechten zich aan het gevoelige slijmvliesepitheel van de longen.
Het lichaam begint zich dan te verdedigen met een immuunreactie, die ook een inflammatoire verandering in het epitheel omvat. Het doel is om de ziekteverwekker zo snel mogelijk uit het lichaam te krijgen. De ontsteking zorgt ervoor dat de gasuitwisseling op het overeenkomstige punt in de longen wordt gesmoord en dat er een slijmlaag wordt gevormd als bescherming.

In eerste instantie merkt de patiënt de verminderde gasuitwisseling niet, omdat de andere delen van de longen het werk doen. Het steeds dikker wordende slijm zorgt er echter in toenemende mate voor dat de patiënt een hoest ontwikkelt, die het slijm met de ziekteverwekkers naar buiten moet transporteren.

Naast de inflammatoire slijmproductie, laat het lichaam ook cellen in het lichaam migreren die de temperatuurinstelling in het lichaam veranderen. De koorts stijgt. In tegenstelling tot een longtumor treedt bij longontsteking een inflammatoire tijdelijke hermodellering van het longweefsel op. Hoe langer en hardnekkiger longontsteking, hoe meer de ruimte in de longen, die anders gevuld is met lucht, zich vult met slijm. Deze compressie is in het röntgenbeeld te zien door een sterke verlichting in het getroffen gebied. Als je naar de longen luistert, hoor je versterkte ademhalingsgeluiden. In dit gebied kan er nauwelijks lucht in het bloed komen omdat dit door het slijmvlies wordt verhinderd.
In deze situatie zal de patiënt naast koorts en toenemende hoest ook toenemende kortademigheid voelen. Op plaatsen waar niet genoeg lucht kan worden uitgewisseld en afgeremd, kan er ook een toenemende vochtophoping zijn.

Water in de longen als gevolg van longontsteking komt echter alleen voor bij zeer sterke en late behandeling. Pleurale effusies kunnen in elk geval optreden. Dit zijn tekenen van het ontstekingsproces en beperkte beweging van de longen.

Lees meer over het onderwerp: Tekenen van longontsteking

Activiteiten

Waterretentie in de longen na een operatie treedt meestal pas op na een grote operatie. Longoedeem komt vaak voor, bijvoorbeeld na een hartoperatie. In de meeste gevallen is het water in de longen na een operatie onschadelijk en verdwijnt het snel. Meestal is het maar een kleine hoeveelheid vloeistof die de patiënt niet opmerkt.
Er zijn verschillende redenen voor het vasthouden van vocht in de longen na een operatie. Na een grote operatie heeft het lichaam tijd nodig om zich aan te passen. Bovendien belasten operaties het hart en de nieren.Patiënten met eerdere hart- of nieraandoeningen zijn bijzonder vatbaar voor longoedeem.
Door hartfalen, d.w.z. onvoldoende pompcapaciteit van het hart, stroomt het bloed terug in de longen en wordt water vanuit de bloedvaten in het longweefsel gedwongen. Bij nierinsufficiëntie kunnen de nieren niet langer voldoende water uit het lichaam filteren. Het overtollige water wordt in het weefsel afgezet. De longen zijn hier gevoelig voor, omdat ze tijdens een operatie meestal naar beneden liggen, waardoor het water zich daar door de zwaartekracht verzamelt.

Er kunnen enorme ophopingen van water in de longen optreden bij het falen van meerdere organen. Hier wordt het lichaam volledig overweldigd door de spanning. De nieren kunnen onder andere geen water meer uit het lichaam transporteren. Meervoudig orgaanfalen kan optreden bij zeer grote interventies en bij zeer zieke patiënten.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in dit onderwerp: Postoperatieve complicaties

alcohol

Chronisch alcoholgebruik leidt vroeg of laat tot een verminderde leverfunctie. De lever heeft onder meer ontgiftende taken en zorgt er tevens voor dat het lichaam van voldoende eiwitten wordt voorzien.
Langdurige en schadelijke consumptie van alcohol leidt eerst tot leververvetting en later tot levercirrose. Uiterlijk op dit punt kan de lever niet meer op de gebruikelijke manier werken, waardoor gifstoffen niet meer uit het lichaam kunnen worden afgevoerd, maar ook dat albumine niet meer in de gebruikelijke hoeveelheid in het lichaam aanwezig is.
Verder is er een achterstand van bloed uit de lever, wat leidt tot zogenaamde ascites (buikvocht).

De ascites is niets meer dan gefilterde vloeistof, d.w.z. vloeistof die door opstuwingsprocessen uit het bloed wordt geduwd en zich verzamelt in het omliggende weefsel.
In de overgrote meerderheid van de gevallen verzamelt het water zich rond de lever, waardoor de buik uitzet en de druk op de buik toeneemt.
In sommige, maar zeldzamere gevallen leiden deze congestieprocessen en de verminderde hoeveelheid eiwit ook tot een ophoping van water in de longen, wat kan leiden tot typische klachten zoals hoesten (aanvankelijk tijdens inspanning dan ook in rust) en vervolgens tot kortademigheid.

Er zijn enkele medicijnen die kunnen worden gebruikt om de ascites en het water uit de longen te verwijderen. Naast het spoeleffect verminderen deze medicijnen ook de druk in het lichaam.
In gevallen waarin het medicijn niet werkt of waar het water al te groot is, moet de vloeistof worden doorboord. In principe moet het ook hier gelden om de uitlokkende oorzaken weg te nemen. Anders komt het water heel snel terug, zowel in de longen als in de buik.

Lees ook: Gevolgen van alcohol

Gevolgen van water in de longen

De gevolgen van water in de longen of in de marge van de longen zijn divers. Bij kleinere hoeveelheden vloeistof merken de patiënten meestal niets.

De eerste symptomen verschijnen bij toenemende hoeveelheden water tijdens het sporten. Als de patiënt klaagt over kortademigheid, bijv. Bij het traplopen, wat voorheen gemakkelijk was, kan water in de longen de schuld zijn.
Naarmate de hoeveelheid water toeneemt, wordt de patiënt steeds meer kortademig, totdat de patiënt ook in rust kortademig wordt en niet meer gemakkelijk bekende bewegingen kan uitvoeren. Naast kortademigheid is een ander fenomeen dat minstens zo vaak voorkomt de meestal droge hoest.
De longen proberen het vocht dat niet in de longen thuishoort af te voeren, waardoor de hoestdrang ontstaat. Meestal lost er weinig tot geen slijm op. Slaapongemak komt zeer vaak voor bij vochtophoping in de longen. De patiënten beschrijven dat ze 's nachts niet meer diep kunnen slapen en dat ze last hebben van kortademigheid en hoesten.Wanneer het hoofdeinde echter rechtop wordt gezet, verdwijnen de symptomen.

Bij vergevorderde hartinsufficiëntie klagen alle patiënten over deze symptomen. Als er veel vocht in de longen zit, zal de patiënt ook tijdens het zitten kortademig worden. Het water zit zo hoog in de longen dat het niet meer kan zinken als je gaat zitten om ruimte te maken voor andere delen van de longen voor gasuitwisseling.
De behandeling moet nu uiterlijk worden gestart. Gebeurt dit niet, dan overlijdt de patiënt aan longoedeem. In de regel leidt een hooggedoseerde uitdrogingsbehandeling tot een snelle verbetering van de symptomen nadat met medicatie de urineproductie is verhoogd.

Hoe weet u of u water in uw longen heeft? Lees hier meer: Dit zijn de symptomen die u zullen helpen water in uw longen te identificeren