Wat is de levensverwachting met boezemfibrilleren?

invoering

De levensverwachting van boezemfibrilleren hangt af van de vorm van de hartritmestoornissen en de behandelingsmogelijkheden. Als er naast boezemfibrilleren ook een hartaandoening is, is de levensverwachting lager dan die van mensen met een gezond hart. Vanwege de huidige behandelingsopties is de levensverwachting echter aanzienlijk hoger dan 50 jaar geleden.

Verlaagt boezemfibrilleren mijn levensverwachting?

Er zijn verschillende vormen van boezemfibrilleren vanwege verschillende oorzaken. De levensverwachting hangt sterk af van de begeleidende hartziekte.

Coronaire hartziekte (CHD) is de belangrijkste oorzaak van boezemfibrilleren en kan positief worden beïnvloed door een gezonde levensstijl.Met een verzwakt hart en boezemfibrilleren neemt de mortaliteit toe. Als u jonger bent dan 65 jaar en aan boezemfibrilleren lijdt en uw hart verder gezond is, heeft u ondanks het fibrilleren een vergelijkbare levensverwachting als mensen zonder boezemfibrilleren.

Lees hier meer over onder

 • Oorzaak van coronaire hartziekte
 • Levensverwachting bij coronaire hartziekten

Welke soorten boezemfibrilleren hebben een bijzonder negatieve invloed op mijn levensverwachting?

Boezemfibrilleren wordt gedifferentieerd op basis van het tijdstip en de duur van het optreden:

 • Paroxysmale atriale fibrillatie (treedt op bij aanvallen en verdwijnt vanzelf)
 • Aanhoudende boezemfibrilleren (duurt langer dan 7 dagen, kan worden behandeld)
 • Permanente atriale fibrillatie (blijft bestaan ​​en is resistent tegen therapie)

De paroxismale atriale fibrillatie (paroxysmal = aanval-achtig) treedt plotseling op en verdwijnt gewoonlijk vanzelf binnen 48 uur en maximaal 7 dagen. Paroxysmale atriale fibrillatie wordt vaak niet opgemerkt. Er wordt aangenomen dat mensen met paroxismale atriale fibrillatie een vergelijkbaar risico op een beroerte hebben als patiënten met permanente atriale fibrillatie. De symptomen van boezemfibrilleren kunnen niet specifiek zijn: onregelmatige hartslag en pols, duizeligheid, zweten, kortademigheid, innerlijke rusteloosheid of vermoeidheid. Hierdoor wordt deze vorm, die snel vanzelf verdwijnt, vaak over het hoofd gezien. Paroxysmale atriale fibrillatie kan na verloop van tijd chronisch worden.

Aanhoudende boezemfibrilleren (persistent = continu / blijvend) duurt meer dan 7 dagen en kan met medische middelen worden beëindigd. Langdurige aanhoudende boezemfibrilleren kan zonder behandeling meer dan een jaar duren. Deze vorm van de ziekte wordt meestal behandeld met medicamenteuze of elektrische cardioversie.

Permanente boezemfibrilleren (permanent = permanent) wordt gediagnosticeerd wanneer de patiënt persistentie van de atriale fibrillatie accepteert en geen behandeling geeft die het ritme normaliseert. Als boezemfibrilleren langer dan 48 uur aanhoudt, is het risico op het ontwikkelen van een bloedstolsel sterk verhoogd. De bloedstolsels kunnen loskomen en via de bloedvaten worden weggespoeld, ze kunnen dan de bloedvaten verstoppen (Embolieën) oorzaak. Als er een embolie of zelfs een beroerte optreedt, is dat slecht voor de levensverwachting. Het is daarom belangrijk om boezemfibrilleren vroegtijdig te diagnosticeren en specifiek te behandelen, met bloedverdunning en indien nodig het ritme te herstellen. De duur van boezemfibrilleren is vooral belangrijk voor de levensverwachting, aangezien het een grote invloed heeft op het risico op embolie en beroertes. Langdurig boezemfibrilleren zonder behandeling heeft een negatieve invloed op de levensverwachting.

Boezemfibrilleren kan ook worden onderverdeeld in "klassieke valvulaire atriale fibrillatie" en "niet-valvulaire atriale fibrillatie" (valvular = behorend tot een hartklep). Deze historische onderverdeling legt een verband tussen boezemfibrilleren en pathologische veranderingen in de hartkleppen. Bij "klassieke valvulaire atriale fibrillatie" is er atriale fibrillatie wanneer de mitralisklep versmald is (Mitralisstenose) of na een mechanische vervanging van de hartklep. Deze hartklepaandoeningen, die aan deze definitie kunnen worden toegewezen, hebben een verhoogd risico op trombo-embolische voorvallen in vergelijking met "niet-valvulair atriumfibrilleren".

Lees hier meer over onder

 • Symptomen van longembolie
 • Beroerte - Wat zijn de tekenen?

Wat kan ik doen om mijn levensverwachting positief te beïnvloeden als ik boezemfibrilleren heb?

Om bij bestaande boezemfibrilleren een positieve invloed te hebben op de levensverwachting zijn twee punten van belang: passende therapie en een gezonde levensstijl. Als boezemfibrilleren bekend is, moet regelmatig een cardioloog worden bezocht en moet het hart grondig worden onderzocht. Het is belangrijk dat inspectiebezoeken serieus worden genomen. Als u medicatie krijgt uitgesteld, moet u deze strikt nemen zoals voorgeschreven door de arts.

Een gezonde levensstijl speelt ook een belangrijke rol. Als het hart gezond is, verbetert de levensverwachting met boezemfibrilleren aanzienlijk. Een uitgebalanceerd, gezond voedingspatroon en regelmatige lichaamsbeweging zijn buitengewoon gezond voor een gezond hart. Alcohol en nicotine moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Slecht voedsel, gebrek aan lichaamsbeweging, alcohol en sigaretten bevorderen de ontwikkeling van vasculaire verkalking (arteriosclerose) en tenslotte coronaire hartziekte (CHD), de belangrijkste risicofactor voor atriumfibrilleren. Een gezonde levensstijl helpt het hart effectief en heeft een zeer positief algemeen effect op de levensverwachting.

Lees hier meer over onder

 • Gezonde voeding
 • Oorzaken van atherosclerose

Kan een pacemaker mijn levensverwachting verlengen?

De levensverwachting van patiënten met een pacemaker voor atriumfibrilleren is de afgelopen dertig jaar aanzienlijk verbeterd. Pacemakeroperaties worden routinematig uitgevoerd in Duitse ziekenhuizen en de pacemaker-apparaten detecteren meestal op betrouwbare wijze levensbedreigende hartacties, zodat de pacemaker aritmieën opheft door gerichte elektrische stimulatie. De pacemaker regelt het hartritme en corrigeert bestaande ritmestoornissen. Door ritmecontrole en therapie met behulp van een pacemaker kunnen gevaarlijke complicaties van atriumfibrilleren zoals embolie en beroertes worden voorkomen en kan de levensverwachting positief worden beïnvloed.

Lees hier meer over onder

 • Pacemaker
 • Therapie van hartritmestoornissen

Kan bloedverdunning een positief effect hebben op mijn levensverwachting?

Bloedverdunnende medicijnen zijn geïndiceerd voor boezemfibrilleren wanneer er een risico is op embolie en beroerte. In het ergste geval kunnen embolieën en beroertes fataal zijn of ernstige handicaps veroorzaken die een negatieve invloed hebben op de levensverwachting. Als iemand lijdt aan boezemfibrilleren en een verhoogd risico op embolie en beroertes heeft, kan bloedverdunning zeker een positief effect hebben op de levensverwachting.

Lees hier meer over onder bloedverdunner

Als ik alles optimaal doe, kan ik dan mijn levensverwachting naar een normaal niveau verhogen?

Het is niet per se mogelijk om boezemfibrilleren te voorkomen, maar het is wel mogelijk om ziekten die boezemfibrilleren veroorzaken gunstig te beïnvloeden. Een uitgebalanceerd dieet, lichaamsbeweging en het vermijden van stimulerende middelen zoals alcohol en nicotine verminderen significant het risico op coronaire hartziekten, het belangrijkste risico op atriumfibrilleren. Een gezonde levensstijl heeft een positief effect op het cardiovasculaire systeem en kan de levensverwachting verhogen.