geheugen

definitie

Geheugen is het vermogen van het menselijk brein om informatie op te slaan en op een later tijdstip weer terug te halen. De tijd die nodig is om deze informatie op te halen, kan erg variabel zijn, daarom is er een verschillende soorten geheugen verschilt. Bovendien bestaat het geheugen uit een complex van verschillende opeenvolgende stappen om eerst de feitelijke sensorische indruk te filteren, om deze in een bewaarbare vorm te brengen, Verbindingen in de hersenen aanmaken en later weer kunnen oproepen.

Tegenwoordig weten we dat de belangrijkste actoren in het geheugen de meer dan 100 miljard zenuwcellen zijn waaruit onze hersenen bestaan. Deze slaan geen afbeeldingen of vormen op, maar communiceren met elkaar via een reeks elektrische impulsen en boodschappersubstanties op zo'n manier dat onze herinneringen weer verschijnen als het oorspronkelijke beeld voor het menselijk oog. Afhankelijk van hoe sterk deze verbinding is tussen bepaalde zenuwcellen en hoe vaak deze wordt opgeroepen, is deze herinnering ook meer permanent dan andere.

Kortetermijngeheugen en langetermijngeheugen

Waarschijnlijk is de meest voorkomende differentiatie van geheugen de indeling in korte- en langetermijngeheugen. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt informatie slechts voor een korte tijd opgeslagen in het korte-termijngeheugen. In het langetermijngeheugen daarentegen, voor langere perioden tot levenslang.

Bij kortetermijngeheugen wordt ook onderscheid gemaakt tussen ultrakortetermijngeheugen. Hiermee worden zintuiglijke indrukken slechts een paar seconden bewaard, bijvoorbeeld om het begin van een zin te kunnen onthouden totdat de persoon klaar is. Als alternatief wordt deze vorm van geheugen ook wel sensorisch geheugen genoemd, omdat het voornamelijk primaire sensorische indrukken zijn die hier worden opgeslagen.
Er is ook werkgeheugen, ook een vorm van kortetermijngeheugen waarin de informatie iets langer wordt opgeslagen. Een typisch voorbeeld hiervan zijn de dagelijkse doelen, die je jezelf 's ochtends stelt en de hele dag niet vergeet, maar de komende dagen snel uit je hoofd verdwijnt.

Er zijn ook twee soorten langetermijngeheugen. Episodisch geheugen slaat informatie op waarvan we ons bewust zijn. Dit omvat bijvoorbeeld belangrijke levensgebeurtenissen en ons persoonlijke levensverhaal.
Het semantische geheugen daarentegen slaat onze algemene kennis op, die we op elk moment kunnen oproepen, hoewel we ons daar niet op elk moment echt van bewust zijn. Voorbeelden hiervan zijn de namen van hoofdsteden, de betekenis van woorden en feiten over beroemde mensen.
Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen procedureel geheugen. Dit is in de eerste plaats verantwoordelijk voor reeds aangeleerde bewegingsreeksen, die we op elk moment onbewust kunnen herhalen. Een typisch voorbeeld hiervan is fietsen, waarbij de hersenen onbewust op het juiste moment de juiste spieren in handen nemen.

Lees meer over het onderwerp op onze website Korte termijn geheugen en Lange termijn geheugen

Hoe werkt het geheugen?

Om überhaupt nieuwe informatie te kunnen opslaan, moet een prikkel eerst een sensorcel raken. Dit kan beide visueel, akoestisch of tactiel en prikkelt een sensorische cel door een elektrische impuls op te wekken. Deze energie wordt dan ook als elektrische impuls naar jou gestuurd Zenuwcelook wel een neuron genoemd - doorgestuurd naar de hersenen.
In de hersenen worden de zenuwcellen boven de zogenaamde Synapsen in verbinding met elkaar. Dit zijn openingen tussen twee zenuwcellen waardoor ze met elkaar kunnen communiceren met behulp van boodschappersubstanties. Afhankelijk van hoeveel van dergelijke synapsen opgewonden zijn en in welke combinatie dit gebeurt, wordt de nieuwe informatie ook dienovereenkomstig opgeslagen.

Als dit eenmaal is gebeurd, kunnen deze informatienetwerken opnieuw worden geactiveerd, bijvoorbeeld door te leren en te herhalen, en blijven ze langer in het geheugen dan minder gebruikte synapsverbindingen. Ook de Aantal betrokken synapsen speelt een belangrijke rol in het geheugen. Hoe meer ervan worden geactiveerd, hoe sterker het geheugen en het is voor ons gemakkelijker om deze informatie op elk moment op te halen.
Het is vergelijkbaar met het proces van vergeten. Minder gebruikte informatieroutes worden vervangen door nieuwe, vaker geactiveerde synapsverbindingen en tot op zekere hoogte door de nieuwe informatie "overschreven."Meestal gaat de oude inhoud niet helemaal verloren, maar wordt deze slechter voor de hersenen of zelfs helemaal niet meer toegankelijk.

Volgens de huidige stand van het onderzoek hebben processen in het korte-termijngeheugen de neiging om te overspoelen biochemische stimuli bij de synapsen, terwijl processen in het langetermijngeheugen meestal de synapsen zijn veranderd op lange termijn. Dit proces wordt ook wel Potentie op lange termijn.

Hoe kan ik het geheugen verbeteren?

Er zijn een aantal manieren om geheugenverlies tegen te gaan en zo de geheugencapaciteit van de hersenen te verbeteren. Dit kan ook handig zijn in levenssituaties waarin je veel dingen tegelijk in gedachten moet houden en snel het overzicht kunt verliezen.
De beste oefening om de hersenen te trainen, is ermee veeleisende taken om keer op keer uit te dagen. In het dagelijks leven kan dit eventueel gecombineerd worden met de werkplek. Het oplossen van meer complexe taken of de Meer verantwoordelijkheid nemen Volgens moderne studies heeft het een positief effect op het geheugen en zou het voor een moeten staan Alzheimer-dementie beschermen. Dat ook Onderhoud sociale contacten en hechte vriendschappen zijn positieve uitdagingen voor de hersenen en kunnen het geheugen helpen verbeteren. Omdat in sociale interactie met anderen vaak nieuwe associaties ontstaan, oude herinneringen worden opgeroepen of conflicten worden opgelost. Dit alles is een training voor geheugen.

Bovendien door regelmatige lichaamsbeweging de prestaties van de hersenen en dus het geheugen kunnen worden verbeterd. Ook de Verandering in bepaalde slaap- en eetgewoonten kan het geheugen helpen verbeteren. Zo is bekend dat een goede nachtrust essentieel is voor de prestatie en vooral voor het geheugen van de hersenen. Zelfs een dutje tussendoor kan helpen om nieuwe informatie te consolideren.

Bepaalde voedingsmiddelen hebben in verschillende onderzoeken ook een positief effect op het geheugen gehad. De algemene regel - niet alleen ter herinnering - een gezond en uitgebalanceerd dieet als een zeer belangrijke pijler van gezondheid waarop we rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen door middel van onze acties. Daarnaast kon worden aangetoond dat de consumptie van bepaalde groentesoorten een positief effect had op het geheugen van proefpersonen. Waren onder hen Kool, broccoli en spinazie vertegenwoordigd. Van verschillende bessen wordt gezegd dat ze bijzonder goed zijn voor het langetermijngeheugen. Speciaal voor Bosbessen dit effect kan worden bewezen.
Het matige verbruik van cafeïne was ook in staat om het geheugen van proefpersonen te verbeteren in vergelijking met de placebogroep in een andere studie. Veel over 200 mg cafeïnewat overeenkomt met ongeveer drie tot vier espressokopjes - een paar uur na inname een positief effect had op het geheugen van de proefpersonen.
Het tegenovergestelde effect kan worden veroorzaakt door te consumeren alcohol worden gegenereerd. Deze stof lijkt niet alleen op korte termijn geheugenverlies te veroorzaken als het wordt gedronken, maar ook blijvende geheugenbeschadiging te veroorzaken als het gedurende lange tijd regelmatig wordt ingenomen.

Hoe kan ik mijn geheugen trainen?

Er zijn ook verschillende methoden van geheugen en hersenkracht uitwerken en misschien zelfs wel verbeteren. Wat ze allemaal gemeen hebben, is de uitdaging van nieuwe, voorheen onbekende taken. Als alternatief voor geheugentraining kunnen termen als Hersenen joggen of Hersenen meditatie gebruikt. Ze duiden allemaal oefeningseenheden aan die bedoeld zijn om natuurlijke veroudering en daarmee de achteruitgang van de geheugenprestaties tegen te gaan.

Om het geheugenverlies actief te stoppen, moeten nieuwe zenuwcellen in de hersenen worden gestimuleerd, waardoor gebieden worden geactiveerd die anders minder actief zijn of nieuwe verbindingen tussen hersengebieden tot stand worden gebracht. Pure memorisatie heeft deze effecten niet en is daarom slechts een uithoudingsoefening voor de hersenen.
Aan de andere kant hebben oefeningen waarin je actief nieuwe contexten moet creëren een groot effect concentratie Op de lange termijn hebben ze zelfs een verbetering van de geheugenprestaties nodig. Als je de oefeningen nu aanpast aan je dagelijkse leven, zijn de effecten van de training daar meestal ook voelbaar. Een illustratief voorbeeld kan het volgende zijn: terwijl het hardnekkig onthouden van reeksen cijfers of stadsnamen kan worden geclassificeerd als hersenkraker, daagt men het geheugen op een interactieve manier uit, bijvoorbeeld door af te zien van de gebruikelijke manier van werken en een omweg te maken. of draai het gewone tijdschrift ondersteboven en lees het andersom. Het belangrijkste is om zo nu en dan bekende activiteiten en processen te doorbreken creatief variëren.

Ook een leren nieuwe taal kan op oudere leeftijd een goede geheugentraining zijn. Bovenal is een taal die u tijdens uw volgende vakantie kunt gebruiken ideaal. Enerzijds helpt dit bij de motivatie, anderzijds is het voor de hersenen veel gemakkelijker om dingen op te slaan die nuttig kunnen blijken te zijn.
Maar ook Emoties en beelden kan hier handig zijn. Als iemand zich goed voelt, worden zijn hersenen overspoeld met verschillende boodschappersubstanties die het leerproces aanzienlijk kunnen verbeteren. Veel geheugentrainers vertrouwen ook op de koppeling tussen geheugeninhoud en afbeeldingen, die bijvoorbeeld kunnen worden opgeroepen samengesteld verhaal beter dan de afzonderlijke items op de boodschappenlijst.

Een belangrijk criterium bij het kiezen van de juiste geheugentraining zou moeten zijn dat het de individuele prestatie van de gebruiker komt overeen. Te simpele oefeningen kunnen al snel leiden tot onvoldoende eisen en dus tot verveling, terwijl te moeilijke taken tot frustratie kunnen leiden. Vermoeidheid kan een goede moeilijkheidsgraad aangeven. Een lichte vermoeidheid na bijvoorbeeld zware taken is een teken dat de hersenen aan het werk zijn geweest en dus ook hebben getraind.
Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat de oefeningen niet eentonig en voldoende zijn verscheidenheid is beschikbaar. Dit verhoogt enerzijds de motivatie, maar anderzijds is het ook altijd uitdagend verschillende hersengebieden ontdek wat cruciaal kan zijn voor de algehele prestaties van de hersenen.

Kun je een herinnering wissen?

In dierproeven zijn al bepaalde stoffen gebruikt om individuele geheugeninhoud bij ratten te wissen. Het was over Angst reactiesdat de dieren een bepaalde prikkel hebben (hier een actuele stimulans) ontwikkelde. Als ze onmiddellijk daarna met het medicijn werden geïnjecteerd, verloren ze de angst voor het gevaar dat ze eerder op hun eigen lichaam hadden ervaren.
Dit is het geval bij mensen slechts in beperkte mate van toepassing, aangezien de stressvolle gebeurtenissen meestal verder in het verleden liggen en daarom moeilijk van buitenaf te manipuleren zijn. In individuele gevallen in het kader van studies kan het aantal mensen met post-traumatische stress-stoornis kan enigszins verminderd worden door het toedienen van bepaalde medicijnen, maar dit heeft nog niet geresulteerd in een alomvattende therapie.

Iets meer ingeburgerd is een procedure in de gedragstherapie waarbij men emoties die verband houden met bepaalde geheugeninhouden kan voorkomen en daardoor het geheugen als zodanig kan laten vervagen. Een voorbeeld hiervan zijn patiënten met een traumatische ervaring had en heeft sindsdien ernstige lichamelijke symptomen gehad, zoals angst, Zweet, duizeligheid of zelfs paniek lijden zodra ze zich de herinnering herinneren.
Door bepaalde medicijnen op een gecontroleerde manier in te nemen (zoals bètablokkers) In sommige gevallen is het al mogelijk geweest om deze groep symptomen los te koppelen van het feitelijke geheugen en zo de kracht en sterkte van het geheugen te verminderen. Dit gaat niet helemaal verloren, maar blijft alleen als een vervaagde, slechte herinnering.
Er zijn ook providers die beweren te gebruiken hypnose Herinneringen wissen. Dit zijn meestal ook procedures waarbij de gevoelens en reacties op de herinnering constructief worden veranderd en dus een verschillende omgang met geheugen is getraind.

Alle methoden om het geheugen te manipuleren hebben gemeen dat ze ethisch zeer controversieel zijn en dat er veel critici zijn die worstelen met de gevoeligheid en gerechtvaardigdheid van deze maatregelen.
In het kader van ernstige ongevallen met blijvend hersenletsel, a Verlies van geheugeninhoud (zogenaamd geheugenverlies) invoeren. Schade aan de frontale kwab is bijzonder ernstig. Er zijn echter ook gevallen waarin slechts één zeer hoge stressniveaus of traumatiserende ervaringen de herinnering aan de getroffenen lijkt te zijn gewist. Zowel het onderbewuste als verschillende onderdrukkingsmechanismen spelen een niet onbelangrijke rol. Een laesie van hersenweefsel is in deze gevallen niet detecteerbaar.

Lees ook onze pagina geheugenverlies.